קודם כל תזרים מזומנים

רו"ח דידי קינן 29.08.2016

בעלי חברות ועסקים עסוקים כל העת בהגדלת המכירות, בהקטנת ההוצאות ובהתייעלות תפעולית, כל אלה חשובים מאוד, וצריך שיהיו תמיד בראש סדר העדיפויות, אך מרבית החברות והעסקים אשר נקלעים למצוקה תזרימית עלולים שלא לצאת ממנה, להיקלע למשבר אשראי משמעותי,

אז גם היקף מכירות משובח וגם מבנה הוצאות מעורר השראה לא יאפשרו להם להמשיך את הפעילות העסקית.


ניהול תזרים המזומנים של החברה/העסק שלך כרוך בהבנה עמוקה של כלל הפעילויות בעסק שלך המייצרות כניסה או יציאה של מזומנים. תהליך הגבייה מהלקוחות וההתחשבנות מול ספקים מבוסס על מדיניות תנאי אשראי המותאמת במיוחד לעסק שלך, בהתאם למסגרת הפיננסית שרכשת מהבנק ותפורה למידות הפעילות העסקית שלך ולמבנה התפעולי שלה.


בבואנו לנהל את החברה/עסק שלנו אנו מחויבים לשים דגש על העצמה התזרימית, המשמעות היא שאנו מחויבים לבנות תחזית תזרים מזומנים המאפשרת לנו להבין באילו חודשים ובאיזה עיתוי אנו צפויים להיקלע למצוקה תזרימית.


במהלך החודשים האחרונים טיפלנו בחברה אשר נקלעה למצוקה תזרימית משמעותית ומיצתה את כל מסגרות האשראי והאפשרויות לגייס הון על מנת להמשיך את הפעילות העסקית, בבואנו לבחון כיצד התנהלה אותה החברה בשנים האחרונות מצאנו צוות מנהל אשר היה עסוק כל העת בהגדלת היקף המכירות ודאג "להביא עבודה" לעתים "בכל מחיר ובכל תנאי אשראי" , בהיעדר תחזית תזרים מזומנים מהימנה , חיה ונושמת, הצטברו להן הזמנות בהיקפים משמעותיים בתנאי אשראי דרקוניים אשר חצו את קו "שוטף פלוס 120" זאת לצד העובדה שמצבת העובדים המשולמת מדי חודש באותה העת יצרה מצוקה תזרימית תוך מספר חודשים.


במסגרת הבדיקה שביצענו המלצנו לנהל תחזית תזרים מזומנים ארוכת טווח על מנת להתמודד מבעוד מועד עם מצוקה תזרימית אשר מתרחשת אחת לכמה חודשים, בדרך כלל מנהל החברה היה מבצע הלוואות קצרות טווח "על מנת לשרוד", מעבר לעובדה שהוא הגדיל משמעותית את עלויות המימון בחברה , פעולות אלה הביאו להעמקת היקף החוב וניהול תזרים מזומנים לקוי.


אז מה עושים עכשיו ?

ראשית כל הוחלט להקים תחזית תזרים מזומנים אשר תעמוד למבחן מדי יום אל מול ההכנסות וההוצאות התזרימיות הלכה למעשה. לטובת הקמת תחזית זו נזקקנו לנתונים הבאים:


נתוני המכירות - של כל הלקוחות בפריסה חודשית

הפריסה החודשית מאפשרת להבין טוב יותר את עונתיות המכירה בקרב כל אחד מהלקוחות לצד זרימת הכסף בהתאם לתנאי האשראי של כל אחד מהם, לאחר שמיפינו את כלל הלקוחות המלצנו לבטל התקשרויות עם לקוחות שאינם אסטרטגיים ושאינם בעלי רווחיות גבוהה לצד תנאי אשראי ארוכים במיוחד.

נתוני ההוצאות התפעוליות - לפי סוג ההוצאה

ניתוח כלל סוגי ההוצאות לצד מיפוי תנאי האשראי של כל הספקים אפשר לנו להבין טוב יותר את מדיניות תנאי האשראי שננקטה עד עתה ולהציע מדיניות חלופית על מנת לדחות את תשלומי הספקים ככל שניתן.

נתונים תפעוליים - מבוססי ייצור ותפוקה

ניתוח נתוני הייצור והבנת המבנה התפעולי של החברה אפשר להמליץ על התייעלות תפעולית בהתאם לעבודות שהוזמנו וייצרו הוצאות מיותרות בזמן אפס "רק לטובת הגדלת היקף המכירות" היינו רווחיות תפעולית נקייה ממאמצי מכירה.

נתונים פיננסיים- מבוססי תנועות בבנקים ובכרטיסי אשראי

ניתוח דפי התנועות של כרטיסי האשראי וחשבונות הבנק אפשר לנו להבין טוב יותר את התאריכים הבעיתים במהלך השנה מחד ובמהלך החודש מאידך, מה שאפשר לנו לנהל טוב יותר את מסגרות האשראי באופן מיידי כמעט ולחסוך הוצאות מימון מיותרות. כמו כן התקבלה תובנה מצטברת שמדובר בהיקף מסגרות שאינו הולם את הפעילות העסקית שאליה הגיעו בעלי החברה בזמן שבו פגשנו בהם.

בשלב זה, הוקם ממשק "חי ונושם" המציג לבעלי החברה מדי יום את הביצועים שלהם בפועל המבוסס על חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי (הנתונים הללו זורמים היום והנגישות אליהם היא פשוטה ומידית)
בשורה התחתונה

לאחר מספר שבועות ובעבודה יומיומית, סיזיפית ועד רמת הפרט הקטן ביותר, הצלחנו להגיע להבנה מהן נקודות החולשה של החברה, בשלב זה הגדרנו מספר יעדים עסקיים בין היתר, צמצום היקף העובדים במצבת, שינויים דרמטיים בתנאי האשראי הן מצד הלקוחות והן מצד הספקים, זאת לצד הקטנת היקף המכירות וצמצום הלקוחות "הבעייתיים" מבחינה תזרימית, כך הבאנו לשינויים משמעותיים אשר הביאו להישרדותו של העסק במהלך מספר חודשים בודדים וביססו את פוטנציאל הצמיחה שלו בהמשך.

אין ספק שמדובר בעבודה קשה, מסעות מפרכים ללקוחות וספקים ופרידה ממקורות "עבודה" שנחשבו עד עתה לחשובים במיוחד, אך התובנה המרכזית שתזרים המזומנים של החברה הוא הוא הבסיס לכל הפעילות העסקית הביאו לשינויים מהותיים בחשיבה העסקית וביישום היומיומי שלה.

החברה שרדה, בחודשים האחרונים היא עברה מהפכה של ממש בתפיסת התזרים שלה ובעצם היא הצילה את עצמה מהפסקת הפעילות.


אנחנו כאן, לאתר יחד אתכם את מקורות המצוקה התזרימית, את הכשלים שבדרך ולהקים יחד אתכם את תחזית תזרים המזומנים שלכם בהתאם לפעילות העסקית שלכם ולטובת מימוש התכנית העסקית שלכם הלכה למעשה.


פוסטים נבחרים
רשומות קודמות
מעוניינים לקבל טיפים, פוסטים וכלים מעשיים לניהול החברה והעסק ? הירשמו כאן