IMG_5092.jpg
אנחנו יודעים שאתם מסכימים אתנו, שהחלטות כלכליות צריכות להתקבל על בסיס מידע, נתונים וניסיון. אתם יודעים את זה כמי שמנהלים את החברות, את שדרת הניהול ואת הפעילות העסקית שלכם. אנחנו מאמינים בכך כדרך חיים, בוודאי בחברות שכל מטרתן
להעצים את השורה התחתונה, ולייצר תוצאות עסקיות טובות יותר.
אנחנו מציעים לכם להפוך את כל הנתונים בארגון שלכם לנכסים מניבים הלכה למעשה.

מנכ"לים, סמנכ"לים ובעלי חברות

חברות

מיפוי צמתי קבלת ההחלטות העסקיות בחברה על כל רבדיה

הקמה ויישום תכנית פעולה למיקום מחדש במפת הפנטגון

יצירת מערך DDD חוצה ארגון דרך צמתי קבלת ההחלטות 

הקמת מערך בקרה שוטף לניתוח התוצאות העסקיות און ליין

מודל הפנטגון מציע לך למפות את צמתי קבלת ההחלטות הקריטיות ולהפכן למנועי צמיחה הלכה למעשה, זאת על ידי יישום שיטת ה DDD בחברה שלך, הלכה למעשה על ידי:

מהי צומת קבלת החלטות קריטית?

בכל חברה ישנן צמתי קבלת החלטות המשפיעות באופן קריטי על התוצאות העסקיות של החברה. הצמתים הללו קיימות בדרגים הגבוהים, דרגי ניהול הביניים ובדרגי הניהול הזוטר.
בכל צומת כזאת מתקבלות החלטות שמשפיעות על הרווח הכספי של החברה בכל רבדיה.

האם בכל צומת קריטית ההחלטות שמתקבלות מבוססות נתונים?

האם כל מנהל בחברה שלך יודע לקבל החלטות לא על פי רגש, לא על פי "מה שהיה הוא שיהיה" אלא על סמך הנתונים שנאספו בחברה עצמה?
האם הוא יודע לנצל את הנתונים הקיימים, לנתח אותם ועל בסיס ניתוח זה לקבל את ההחלטה?
 

הקמת הפנטגון הארגוני בחברה שלך יכשיר את מנהליך לקבל החלטות על בסיס נתונים:   

   
נאתר יחד את צמתי קבלת ההחלטות הקריטיות 
נחבר את תהליך קבלת ההחלטות לבסיסי נתונים רלוונטיים   
נייצר יעדים ומדדים הבוחנים את תוצאות תהליך קבלת ההחלטות   
נרויח יותר כסף, בתהליכי עבודה יעילים יותר ונגשים את האסטרטגיה העסקית של החברה שלך.
במשך שנים אני עוסק בניתוח מידע והפיכתו לנכס שעושה כסף,
עשיתי את זה כשעבדתי כרכז בכיר בצוות שקבע את מדד המחירים לצרכן, כשעבדתי בקבוצת שטראוס כמנהל תחזיות ודווח, ומאוחר יותר כמנהל המחלקה כלכלית בחוגלה קימברלי וכיועץ בחברת ברייטמן אלמגור זוהר.

יחד אנו מנתחים את הפעולות שלכם, רואים היכן וכיצד מתקבלות החלטות ומדריכים כיצד אתם בעצמכם יכולים לנתח את ההחלטות שלכם כדי להגיע לתוצאות עסקיות טובות יותר כל זה על סמך נתונים ולא על סמך "נראה לי", "נדמה לי", "מרגיש לי".
 

ליווי אישי מאנשי המקצוע הטובים בתחומם

רוצים לגלות כיצד לגרום לנתונים שלכם לעבוד בשבילכם?