Glass Conference Room

עסקים

אנחנו יודעים שאתם מסכימים אתנו שהחלטות כלכליות צריכות להתקבל על בסיס מידע, נתונים וניסיון. אתם יודעים זאת, מפני שאתם בעצמכם מנהלים את עסקיכם, עובדיכם ואת הפעילות העסקית שלכם. אנחנו  מאמינים בכך כדרך חיים, בוודאי בעסקים שכל מטרתם להעצים את השורה התחתונה שהיא הרווח הכספי.
יישום שיטת ה DDD בעסק שלכם
ישפר את הביצועים בעסק , יייצר רווחים יעילים יותר בטווח הקצר ובטווח הארוך.

מנהלים בחברות ומפעלים, בעלי עסקים

בואו לייצר את הסטייט אוף מיינד  העסקי שלכם

סריקת העסק על כל רבדיו

מיפוי התוצאות העסקיות 

הגדרת תכנית העבודה על בסיס ההחלטות 

הקמת מערך בקרה שוטף 

זאת על ידי יישום שיטת ה DDD בעסק שלך ובתהליכי העבודה שלך, הלכה למעשה על ידי:
סריקת העסק על כל רבדיו (התפעולי, הפיננסי, המכירתי, וכו')
מיפוי התוצאות העסקיות  לטובת מיצוי הפוטנציאל העסקי
הגדרת תכנית העבודה על בסיס ההחלטות העסקיות
הכנת תכנית אינטגרטיבית לניהול מנועי הצמיחה של העסק
והקמת מערך בקרה שוטף בהתאם לעקרונות ה DDD 
תקבל ליווי צמוד של בעלי מקצוע בכל דילמה עסקית ופיננסית
נבסס פתרונות און ליין לירידה במכירות, לבעיות בתהליכי הגבייה וההתחשבנות ועוד
יחד נקדם הגדלת רווחים והקטנת הוצאות בהווה ובעתיד
תקבל כלים לניהול העסק באופן יעיל כלכלית ותזרימית
תכנית העבודה בטווח הארוך תביא את העסק לחופש כלכלי והקטנת היקף הפערים חודש בחודשו

כיצד ארוויח מיישום DDD בעסק שלי? 

במשך שנים אני עוסק בניתוח מידע והפיכתו לנכס שעושה כסף, עשיתי את זה כשעבדתי  כרכז בכיר בצוות שקבע את מדד המחירים לצרכן, כשעבדתי בקבוצת שטראוס כמנהל תחזיות ודווח, ומאוחר יותר כמנהל המחלקה כלכלית בחוגלה קימברלי וכיועץ בחברת ברייטמן אלמגור זוהר.

אנחנו מנתחים את הפעולות שלכם, רואים היכן וכיצד אתם מקבלים החלטות ומדריכים אתכם כיצד אתם בעצמכם יכולים לנתח את ההחלטות שלכם כדי להגיע ליותר כסף שיישאר אצלכם- כל זה על סמך דאטא ולא על סמך "נראה לי", "נדמה לי", "מרגיש לי".
 

ליווי אישי מאנשי המקצוע הטובים בתחומם

רוצים לגלות כיצד לגרום לנתונים שלכם לעבוד בשבילכם?